Προσαρμοζόμαστε στα νέα δεδομένα για χρήση και απολύμανση ρυθμιστών αναπνοής.
Στοχεύοντας στην υγεία και στην ασφάλεια δίνουμε προσφορά 3 είδη διαφορετικών ρυθμιστών (full set), ελαφρώς μεταχειρισμένων σε πολύ καλή τιμή!

Έχουμε και λέμε!
– Scubapro MK2 (πρώτο, δεύτερο, εφεδρικό, μανόμετρο, σωλήνας πλήρωσης -300€-
– Mares R2S (πρώτο, δεύτερο, εφεδρικό, μανόμετρο, σωλήνας πλήρωσης -245€-
– Apex US4/ATX (πρώτο, δεύτερο, εφεδρικό, μανόμετρο, σωλήνας πλήρωσης -290€-

Διαλέγεις αυτόν που θέλεις, στέλνεις μήνυμα ή μας παίρνεις τηλέφωνο και είναι δικός σου!
Και καλές ασφαλείς καταδύσεις!

* Όλοι οι ρυθμιστές είναι DIN. Τα τεμάχια είναι περιορισμένα.