Σχολείο ADVANCED – 2o Λιμανάκι

Άλλη μία συνεργασία για τον Ναυτίλο. Επισήμως, αντιπρόσωποι της SUEX- The Submarine Exploration Company!!!! Καλοσωρίζουμε την πρώτη μας παραλαβή!!!!!!!!!!

Μαθήματα Open Water και fun dives

Άλλη μία συνεργασία για τον Ναυτίλο. Επισήμως, αντιπρόσωποι της SUEX- The Submarine Exploration Company!!!! Καλοσωρίζουμε την πρώτη μας παραλαβή!!!!!!!!!!

SUEX- The Submarine Exploration

Άλλη μία συνεργασία για τον Ναυτίλο. Επισήμως, αντιπρόσωποι της SUEX- The Submarine Exploration Company!!!! Καλοσωρίζουμε την πρώτη μας παραλαβή!!!!!!!!!!