Σχολεία Open και Advanced! 13/6

Δύο βουτιές από σχολεία πραγματοποιήθηκαν σήμερα από τους μαθητές [...]