Άλλη μία συνεργασία για τον Ναυτίλο.
Επισήμως, αντιπρόσωποι της SUEX- The Submarine Exploration Company!!!!
Καλοσωρίζουμε την πρώτη μας παραλαβή!!!!!!!!!!