Σχολείο Open Water SSI

Τέλειωσε σήμερα με επιτυχία το σχολείο Open Water της SSI [...]